Oldalsáv

Őszi érettségi vizsgaidőszak

2019. augusztus 21.
Az őszi érettségi vizsgaidőszakra 2019. augusztus 26-tól 2019. szeptember 5-ig lehet jelentkezni iskolánk Apáczai Csere János Utcai Telephelyén (Dunaújváros, Apáczai Csere János út 13.), hétköznap 8 órától 15 óráig.

A jelentkezők a kitöltött jelentkezési lap mellett kérjük hozzák magukkal

 • a személyi igazolványukat,
 • lakcímkártyájukat,
 • amennyiben valahol tanulói jogviszonyban állnak, iskolalátogatási igazolást,
 • érettségi bizonyítványt kiegészítő, ismétlő vizsgára jelentkezés esetén,
 • amennyiben rendes érettségi vizsgára jelentkeznek: középiskolai bizonyítványt, és a már teljesített vizsgáikat igazoló törzslapkivonatot,
 • esetleges mentesség esetén kérelmet, valamint a jogosultságot igazoló dokumentumokat
 • nem ingyenes vizsgára jelentkezés esetén a vizsga díját készpénzben.

Vizsgadíjak
Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig, és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és
pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító-és pótlóvizsga.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 22 000 Ft).

Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 37 000 Ft).

Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

A vizsgadíj befizetése történhet:

 • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám:
  Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószámot a jelentkezést rögzítő intézmény biztosítja a
jelentkező számára.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Az érettségi vizsga - a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája.

Az elfogadott érettségi jelentkezést visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére.

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal számlaszámára befizetett vizsgadíjat visszaigényelheti.

Kérjük, a jelentkezésüket ne az utolsó napokra időzítsék, mert jelentkezőket csak a rendelkezésünkre álló kapacitások mértékéig fogadunk el! Az érettségi vizsga nyilvánosságra hozható anyagait, a vizsgák idejét honlapunkon folyamatosan közöljük. Kérjük, figyeljék a www.dunaferriskola.hu honlapunkat és Facebook oldalunkat (facebook.com/dunaferriskola).

A 2019 október-novemberi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019oszi_vizsgaidoszak/2019osz_nyilvanos_anyagok_listaja

Tájékoztató a 2019. október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban használható történelmi atlaszokról
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019oszi_vizsgaidoszak/hasznalhato_tortenelmi_atlasz

A 2019. évi október-novemberi vizsgák időpontjai
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019oszi_vizsgaidoszak/2019_osz_vizsgaidopontok

Dunaújvárosi SZC

DUNAFERR
Technikum és Szakképző Iskola

H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
+36 25 413 842
+36 25 403 383
[email protected]

H-2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 13.
+36 25 409 821
+36 25 409 821
[email protected]