Oldalsáv

Őszi érettségi - Témakörökkel frissítve

2017. augusztus 16.
Az őszi érettségi vizsgaidőszakra 2017. augusztus 25-től 2017. szeptember 5-ig lehet jelentkezni iskolánk Apáczai Cs. J. utcai telephelyén (Dunaújváros, Apáczai Csere János út 13.), naponta 8 órától 15 óráig. Minden írásbeli és szóbeli vizsgát az Apáczai utcai telephelyünkön bonyolítunk le.

 

A jelentkezők a kitöltött jelentkezési lap mellett kérjük hozzák magukkal

 • a személyi igazolványukat,
 • lakcímkártyájukat,
 • amennyiben valahol tanulói jogviszonyban állnak, iskolalátogatási igazolást,
 • érettségi bizonyítványt kiegészítő, ismétlő vizsgára jelentkezés esetén,
 • amennyiben rendes érettségi vizsgára jelentkeznek: középiskolai bizonyítványt, és a már teljesített vizsgáikat igazoló törzslapkivonatot,
 • esetleges mentesség esetén kérelmet, valamint a jogosultságot igazoló dokumentumokat
 • nem ingyenes vizsgára jelentkezés esetén a vizsga díját készpénzben.


VizsgadíjakTérítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.
A vizsgadíjak

 • középszintű érettségi vizsgáért 19.000 Ft/vizsgatárgy
 • emelt szintű érettségi vizsgáért 32.000 Ft/vizsgatárgy

A vizsgadíj befizetése történhet:

 • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.


Jelentkezéskor a befizetést hitelt érdemlően igazolni kell.

Kérjük, a jelentkezésüket ne az utolsó napokra időzítsék, mert jelentkezőket csak a rendelkezésünkre álló kapacitások mértékéig fogadunk el!
Az érettségi vizsga nyilvánosságra hozható anyagait, a vizsgák idejét honlapunkon folyamatosan közöljük.

Kérjük, figyeljék a www.dunaferriskola.hu honlapunkat és Facebook oldalunkat (facebook.com/dunaferriskola).

 

A 2017. október-novemberi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017oszi_vizsgaidoszak/2017osz_nyilvanos_anyagok_listaja

Tájékoztató a 2017. október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban használható történelmi atlaszokról
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017oszi_vizsgaidoszak/hasznalhato_tortenelem_atlasz_2017osz

A 2017. évi október-novemberi vizsgák időpontjai
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017oszi_vizsgaidoszak/2017_osz_erettsegi_vizsgaidoszak

 

Dunaújvárosi SZC

DUNAFERR
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
+36 25 413 842
+36 25 403 383
titkarsag@dunaferriskola.hu

H-2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 13.
+36 25 409 821
+36 25 409 821
tagiskola@dunaferriskola.hu