Oldalsáv

Érettségi utáni

Mechatronikai technikus

Képzési idő: 2 év (érettségire épülő képzés)

A munkaterület rövid, jellemző leírása

A mechatronikai technikus tevékenysége elektronikai rendszerrel, informatikai háttérrel rendelkező mechanikai elemeket tartalmazó gépek, berendezések üzembe helyezése, üzemeltetése, karbantartása. A mai korszerű automata gyártósorok, gyártóberendezések számos mechatronikai rendszerelemet tartalmaznak.

A mechatronikai technikus képes

 • a mechatronikai eszköz működési elvének megismerésére;
 • értelmezni és alkalmazni az idegen nyelvű üzemeltetési és szerviz dokumentációt;
 • értelmezni és/vagy irányítani a telepítési, üzemeltetési munkafolyamatot;
 • megtervezni a mechatronikai berendezés folyamatos működésének feltételeit, kialakítani a beállítás munkafolyamatát;
 • elkészíteni a működéshez szükséges számítógépes programokat,
 • ellenőrizni a berendezések szabályos, üzemszerű működését;
 • kialakítani a berendezés automatikus indítási és leállítási, valamint vészleállítási és újraindítási eszközeit,
 • beállítani a rendszert indító automatikát (hardver és szoftver).

A betölthető munkakörök jellege: szellemi munka, párosulva könnyű fizikai munkával.

Előírt pszichikai követelmények: mindenre kiterjedő figyelem, körültekintés, következetesség, kombinációkészség.

A felvétel egészségügyi feltételei

 • átlagos testi fejlettség, fizikum,
 • megfelelő mozgáskoordináció,
 • tünetmentes szervi működés,
 • színtévesztés hiánya,
 • ép idegrendszer.

Elektronikai technikus

Képzési idő: 1 vagy 2 év (érettségire épülő képzés)

A munkaterület rövid, jellemző leírása

Elektronikai áramköröket tervez, épít, üzembe helyez.– Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít. Műszeres bemérést, hibakeresést végez és irányít. Hibajavítást végez és irányít. Ipari gyártó rendszereket üzemeltet és karbantart. Mechatronikai rendszereket működtet. Irányítástechnikai rendszereket programoz. Műszaki dokumentációt állít össze. Ellenőrzési feladatokat végez és irányít.

A betölthető munkakörök jellege

Szellemi munka, párosulva könnyű fizikai munkával. A munka épületen belül végezhető.

Előírt pszichikai követelmények: mindenre kiterjedő figyelem, körültekintés, következetesség, kombinációkészség.

A felvétel egészségügyi feltételei

 • átlagos testi fejlettség, fizikum,
 • megfelelő mozgáskoordináció,
 • tünetmentes szervi működés,
 • színtévesztés hiánya,
 • ép idegrendszer.

Bővebb információ

Erősáramú elektrotechnikus

Képzési idő: 2 év (érettségire épülő képzés)

Az erősáramú elektrotechnikus

 • önállóan vagy mérnöki irányítás mellett végzi munkáját,
 • szervezi és irányítja a villanyszerelési munkákat, a szerelési munkák befejezésekor ellenőrzi az előírások betartását, és a villamos berendezések üzembe helyezését,
 • közreműködik a háztartási elektromos készülékek, villamos gépek és berendezések fejlesztésében és gyártásában, megfelelő munkahelyi gyakorlat után segédtervezői, szerkesztői, művezetői feladatokat láthat el,
 • a villamosenergia-szolgáltatás területén védelmi ill. távmérő és távjelző berendezések szerelését, javítását, karbantartását végzi, megfelelő ismeretanyaggal rendelkezik ipari üzemek energiagazdálkodási feladatainak ellátásához,
 • munkájában fontos szerepe van a számítógépnek, amit egyrészt nyilvántartások vezetésére, másrészt számítások elvégzésére, szimulációra, tervezésre használ, szakmájának elmaradhatatlan eszközei a különböző célú villamos műszerek,
 • megfelelő műszaki, gazdálkodási és idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy - egyéni rátermettség esetén - önálló vagy társas vállalkozásokat vezessen, műszaki ügyintézői vagy kereskedői feladatokat lásson el.

A betölthető munkakörök jellege

Szellemi munka, párosulva fizikai tevékenységgel, melynek nehézségi foka a munkakör jellegétől függ.

Előírt pszichikai követelmények

Mindenre kiterjedő figyelem, körültekintés, következetesség, kombinációkészség.

A felvétel egészségügyi feltételei:

 • átlagos testi fejlettség, fizikum,
 • megfelelő mozgáskoordináció,
 • tünetmentes szervi működés,
 • színtévesztés hiánya,
 • ép idegrendszer.

Automatikai technikus

Képzési idő: 2 év (érettségire épülő képzés)

A szakma jellemzői, rövid leírása:

Az automatikai műszerész irányítja, ellenőrzi a hagyományos és az automatizált, programozható logikai vezérlésű / PLC / számítógépekkel működtetett gépek és berendezések üzemeltetését, karbantartását, javítását.

Megtervezi és szervezi az említett munkálatokat.

Az ipar legmodernebb, magas automatizáltság fokú gépeit, berendezéseit üzemelteti, szervízeli.

A gépek üzemelésekor keletkező hibák feltárása, elhárítása során a berendezést irányító elektronikus, hidraulikus, pneumatikus, mechanikus rendszereket és ezek elemeit javítja, cseréli, teszteli.

A hibaelhárítás után felügyeli a beüzemelést. Részt vesz az új technológiák kidolgozásában, bevezetésében.

Épületgépész technikus

Képzési idő: 2 év (érettségire épülő képzés)

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

 • művezető
 • energiagazdálkodó
 • gyártás-előkészítő
 • csőszerelő szakmunkás
 • energetikus
 • műszaki előadó

A szakma jellemzői, rövid leírása

Az épületgépész technikus az ipar területén – mérnöki felkészültséget nem igénylő – műszaki tervező, irányító, ellenőrző és fejlesztő feladatokat lát el. Munkája során részt vesz a vízellátási, csatornázási, fűtési és klímatechnikai tervezési feladatok megoldásában, ezek biztonságos üzemeltetésének kidolgozásában. Ellenőrzi a kivitelezés technológiai fegyelmét, a szakszerű szerelést, a felhasznált anyagokat. Felügyeli az elkészült rendszerek beüzemelését, beállítását, beszabályozását.

Autószerelő

Képzési idő: 2 év (érettségire épülő képzés)

A szakma jellemzői, rövid leírása

 • Az autószerelő elvégzi a gépkocsi valamennyi gépészeti egységére vonatkozó:
 • karbantartási (ápolás, ellenőrzés, revízió),
 • műszaki állapotvizsgálati,
 • hibafeltárási és hibaelhárítási,
 • beállítási és felújítási műveleteket.

Tevékenysége során

 • a gépjárművet szükség szerint megbontja, a hibásnak feltételezett alkatrészt kiszereli, továbbvizsgálja,
 • a javított részegységet, főegységet összeszereli és ismételt méréssel, próbával ellenőrzi,
 • visszaépíti a javított részegységet, fődarabot,
 • tartozékokat, kiegészítő berendezéseket szerel fel,
 • járművet műszaki vizsgára felkészít, levizsgáztat,
 • járművet környezetvédelmi ellenőrző mérésre felkészít, mérést végrehajt,
 • a szükséges javítási, bizonylatolási, pénzügyi dokumentációt kiállítja,
 • betartja a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

Dunaújvárosi SZC

DUNAFERR
Technikum és Szakképző Iskola

H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
+36 25 413 842
+36 25 403 383
[email protected]

H-2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 13.
+36 25 409 821
+36 25 409 821
[email protected]