Oldalsáv

Közösségi szolgálat

Általános információk a közösségi szolgálatról

Ezen menüpontban szeretnénk tanulóinknak és szüleiknek segítséget nyújtani, hogy hozzáférhessenek a közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb információkhoz és a szükséges dokumentumokhoz.

 

Az 50 közösségi szolgálati óra az érettségi megkezdésének feltétele

A köznevelési törvény értelmében a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezniük az érintett tanulóknak.

A közösségi szolgálat teljesítése csak tanórán kívül történhet. Az iskola keretein belül teljesíthető órák száma maximum 25 óra lehet. Tanítási napokon legfeljebb napi 3 órát, egyébként legfeljebb napi 5 órát teljesíthetnek a tanulók.

 

A közösségi szolgálat területei

- egészségügyi,
- szociális és jótékonysági,
- oktatási,
- kulturális és közösségi,
- környezet- és természetvédelemi,
- katasztrófavédelmi
- az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
- az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési tevékenység.

 

A közösségi szolgálat célja

A közösségi szolgálat célja, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik felnőtt korukban hajlandók egymásért és a környezetért felelősséget vállalni. Felnőttkorban a közösségért érzett felelősség felvállalásának egyik módja az önkéntesség, vagyis a közösség érdekében ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. 
A közösségi szolgálat azonban nemcsak önkéntességre nevel, számos személyiségfejlesztő hatása ismert. A legfontosabb, hogy a tanulók az iskolai keretek közül kilépve, tapasztalatok útján tanulnak. Közben az adott feladattól függően fejlődhet kommunikációs, együttműködési és empatikus készségük, szociális érzékenységük. Beleláthatnak a fogadóintézmény működésébe, egy-egy szakma művelőinek életébe, ami új dimenziókat nyithat pályaválasztáskor. A közösségi szolgálat során a tanulók megismerkednek a munka világával, részt vehetnek a helyi közösségek hagyományőrző tevékenységében, és látva a közösségükben aktív szerepet vállaló felnőttek példáját, felkészülhetnek a tudatos, felelős állampolgári létre.

 

Órák könyvelése

Kedves Tanulók!

A közösségi szolgálati órák könyvelése iskolánkban egy online adatbázis segítségével történik. Ezt az adatbázist a tanulóink is bárhonnan elérhetik.

A közösségi szolgálati órák könyvelése mától elérhető itt:

http://iksz.dunaferriskola.hu

 
Iskolánk közösségi szolgálati koordinátora

Bármilyen kérdés, probléma esetén kérjük, forduljon bizalommal koordinátorunkhoz.
Elérhetőségünk: [email protected]
Koordinátor: Meksz Dóra, [email protected]

 

 

 

Az iskolai közösségi szolgálat Facebook oldala

A közösségi szolgálati feladatokkal kapcsolatos aktuális információink Facebook oldalunkon találhatók. Itt értesülhetnek tanulóink az aktuális közösségi szolgálati munkalehetőségekről:

Dunaferr Középiskola Közösségi Szolgálat

 

 

 

Élmények, tapasztalatok

A közösségi szolgálati órák dokumentálásához az elvégzett tevékenységek élményeinek, tapasztalatainak leírása is hozzátartozik. Iskolánk szöveges dokumentum formájában kéri ezt az élménybeszámolót, amit a tanulók természetesen fotókkal is kiegészíthetnek. A végzős osztályok a Moddle rendszerbe tölthetik fel a kész dokumentumot:

http://moodle.dunaferriskola.hu

 

Tanulóink élményei

Akik elsőként teljesítették az 50 óra közösségi szolgálatot

Virágtartók festése a Jószolgálati Otthonban

Kézműveskedés a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Az erdei tornapálya felújítása és kerítésfestés a Móra iskolában

Nyári szertárfestés

Tiszta utcák, tiszta terek 2014

Rácalmási Tökfesztivál 2014

Halloween a Villamos Tagiskolában 2014

Karácsonyi játékdélután a Jószolgálati Otthonban 2015

Az olvasókör tapasztalatai 2015

Welcome Sunshine 2016

Rendvédelmi projekt 2017

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösségi szolgálattal kapcsolatos együttműködési megállapodásaink

Iskolánknak jelenleg több mint száz együttműködési megállapodása van.

Iskolánk tanulói csak olyan szervezetnél teljesíthetnek közösségi szolgálatot, amellyel már van érvényben lévő együttműködési megállapodásunk! Aki olyan településen lakik, ahol még nincs közösségi szolgálatban együttműködő intézményünk, keresse fel koordinátorainkat.

A megállapodások tartalmazzák az intézmények kapcsolattartójának, mentorának és az aláírásra jogosult személynek az elérhetőségét, valamint az ott végzendő munka jellegét.

Együttműködési megállapodások listája

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Dunaújvárosi SZC

DUNAFERR
Technikum és Szakképző Iskola

H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
+36 25 413 842
+36 25 403 383
[email protected]

H-2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 13.
+36 25 409 821
+36 25 409 821
[email protected]