SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

OM kód: 203034/002 | 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.

Intézmény logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Általános információk a közösségi szolgálatról

Ezen menüpontban szeretnénk tanulóinknak és szüleiknek segítséget nyújtani, hogy hozzáférhessenek a közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb információkhoz és a szükséges dokumentumokhoz.

 

Az 50 közösségi szolgálati óra az érettségi megkezdésének feltétele

A köznevelési törvény értelmében a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezniük az érintett tanulóknak.

A közösségi szolgálat teljesítése csak tanórán kívül történhet. Az iskola keretein kívül teljesített órák számának el kell érnie a 25 órát. Tanítási napokon legfeljebb napi 3 órát, egyébként legfeljebb napi 5 órát teljesíthetnek a tanulók.

 

A közösségi szolgálat területei

- egészségügyi,
- szociális és jótékonysági,
- oktatási,
- kulturális és közösségi,
- környezet- és természetvédelemi,
- katasztrófavédelmi
- az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
- az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési tevékenység.

 

A közösségi szolgálat célja

A közösségi szolgálat célja, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik felnőtt korukban hajlandók egymásért és a környezetért felelősséget vállalni. Felnőttkorban a közösségért érzett felelősség felvállalásának egyik módja az önkéntesség, vagyis a közösség érdekében ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. 
A közösségi szolgálat azonban nemcsak önkéntességre nevel, számos személyiségfejlesztő hatása ismert. A legfontosabb, hogy a tanulók az iskolai keretek közül kilépve, tapasztalatok útján tanulnak. Közben az adott feladattól függően fejlődhet kommunikációs, együttműködési és empatikus készségük, szociális érzékenységük. Beleláthatnak a fogadóintézmény működésébe, egy-egy szakma művelőinek életébe, ami új dimenziókat nyithat pályaválasztáskor. A közösségi szolgálat során a tanulók megismerkednek a munka világával, részt vehetnek a helyi közösségek hagyományőrző tevékenységében, és látva a közösségükben aktív szerepet vállaló felnőttek példáját, felkészülhetnek a tudatos, felelős állampolgári létre.

Iskolánk közösségi szolgálati koordinátora

Bármilyen kérdés, probléma esetén kérjük, forduljon bizalommal koordinátorunkhoz.
Elérhetőségünk: kozossegi@dunaferriskola.hu

Közösségi szolgálattal kapcsolatos együttműködési megállapodásaink

Iskolánknak jelenleg több mint száz együttműködési megállapodása van.

Iskolánk tanulói csak olyan szervezetnél teljesíthetnek közösségi szolgálatot, amellyel már van érvényben lévő együttműködési megállapodásunk! 

A megállapodások tartalmazzák az intézmények kapcsolattartójának, mentorának és az aláírásra jogosult személynek az elérhetőségét, valamint az ott végzendő munka jellegét.

Együttműködési megállapodások listája

 

Élmények, tapasztalatok

A közösségi szolgálati órák dokumentálásához az elvégzett tevékenységek élményeinek, tapasztalatainak leírása is hozzátartozik. Iskolánk szöveges dokumentum formájában kéri ezt az élménybeszámolót, amit a tanulók természetesen fotókkal is kiegészíthetnek. A végzős osztályok a Moodle rendszerbe tölthetik fel a kész dokumentumot:

http://moodle.dunaferriskola.hu/


Tanulóink élményei

Akik elsőként teljesítették az 50 óra közösségi szolgálatot

Virágtartók festése a Jószolgálati Otthonban

Kézműveskedés a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Az erdei tornapálya felújítása és kerítésfestés a Móra iskolában

Nyári szertárfestés 2014

Tiszta utcák, tiszta terek 2014

Tanulóink a Rácalmási Tökfesztiválon

Halloween a Villamos Tagiskolában 2014

Karácsonyi játékdélután a Jószolgálati Otthonban 2015

Az olvasókör tapasztalatai 2015

Welcome Sunshine 2016

Rendvédelmi projekt 2017

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Közösségi Jelentkezési lap

Közösségi szolgálati napló

Az Iskolai Közösségi Szolgálat élményei, tapasztalatai segítő kérdésekkel

Iskolaváltás esetén kiállítandó igazolás az IKSZ órákról


Partnereink

SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum


Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.

Telefon: +36 25 413 842

E-mail: titkarsag@dunaferriskola.hu

OM azonosító: 203034/002


2024Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola